Dobro došli na Cleanright.eu

Na ovoj stranici naći ćete korisne informacije o proizvodima za održavanje čistoće u kućanstvu i deterdžentima.
Namjera nam je da Vas potaknemo na sigurnu i održivu uporabu sredstava za čišćenje

 

SIGURNA UPORABA

Proizvodi za održavanje čistoće u kućanstvu su sigurni ako ih koristite i čuvate prema uputama navedenim na ambalaži. Uvijek pročitajte i pažljivo slijedite upute , držite proizvode izvan dohvata djece i slijedite upute o sigurnosti koje je proizvođač naveo na ambalaži ( dolje)

Pogledajte također našu kampanju o sigurnoj uporabi tekućih
deterdženata za pranje rublja u kapsulama -
link na hrvatskom jeziku:
http://www. keepcapsfromkids.eu/hr

 

NAJBOLJI NAČIN UPORABE

Proizvođači Vas opskrbljuju proizvodima koji pružaju optimalne rezultate, ako se koriste na siguran i ekološki prihvatljiv način.Kao potrošač, također imate izuzetno važnu ulogu. Koristite svoje proizvode odgovorno, čime ćete pomoći planeti - i uštedite novac!Evo nekoliko praktičnih savjeta koji će vam pomoći da dobijete najbolje rezultate, smanjite "otisak ugljika" i date svoj doprinos kao odgovorni potrošač!

 

POVELJA ZA ODRŽIVO ČIŠĆENJE

Ovi znakovi odnose se na Povelju za održivo čišćenje. Ova Povelja, dobrovoljna je inicijativa industrije koja potiče proizvođače i potrošače na usvajanje održive prakse pri čišćenju.

Znakovi Povelje na pakiranju proizvoda pokazuju opredjeljenost kompanije za podržavanje dobrovoljnog A.I.S.E. programa

A.I.S.E. dobrovoljna inicijativa za održivost – www.cleanright.eu

 

VIŠE INFORMACIJA

Za više informacija o sektoru deterdženata i sredstava za čišćenje u Europi, molimo posjetite web stranicu Cleanright na engleskom jeziku:
http://uk.cleanright.eu/

Cleanright je inicijativa Internacionalnog udruženja za sapune, deterdžente i sredstva za čišćenje ( A.I.S.E. )

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français