Bezpečné použitie

Čistiace prípravky pre domácnosť sú bezpečné, ak ich používate a skladujete podľa návodu na obale. Uistite sa, že si zakaždým starostlivo prečítate inštrukcie na obale a riadite sa nimi. 


A.I.S.E. spolupracuje s výrobcami na vývoji nasledujúcich dobrovoľných sloganov a symbolov, ktoré nájdete na obaloch / fľašiach detergentov a čistiacich prípravkov. Zaručia, že všetci výrobcovia budú schopní poskytnúť jasné informácie o bezpečnom použití nad rámec minimálnych zákonných požiadaviek. Tieto symboly sa v súčasnosti používajú na mnohých produktoch, ktoré nájdete v obchodoch naprieč Európou.

Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français